Friday, October 2, 2009

علت مرگ: عفونت ناشی از ضرب و جرح در زندان!

علت مرگ: عفونت ناشی از ضرب و جرح در زندان!

سایت نوروز: پزشکی قانونی علت مرگ رامین آقازاده قهرمانی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بود و چند روز پس از آزادی از دنیا رفت را عفونت ناشی از ضرب و جرح در زندان تشخیص داد

شهید قهرمانی برای رفع سوءظن پلیس به حضور وی در ماجرای حمله به بانکی در نزدیکی محلۀ زندگیشان (شهرآرا) توسط مادرش به کلانتری محل برده می شود، اما در آنجا او را بازداشت می کنند و به زندان می برند

این شهید جنبش سبز، چند روز پس از آزادی از زندان به طور ناگهانی فوت می کند. جسد وی جهت تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده بود

شهید رامین آقازاده قهرمانی، از شهدایی است که نام او در لیست 72 نفر شهیدی که نوروز پیش از این منتشر کرده بود، وجود داشت