Friday, October 2, 2009

جنایت جدیدبسیجیهای قیطریه،قتل امیرمهدی حمزه لوئی طی ضرب و شتم

-جنایت جدیدبسیجیهای قیطریه،قتل امیرمهدی حمزه لوئی طی ضرب و شتم


بسیجیهای قیطریه در جنایتی جدید، پسر جوانی به نام امیرمهدی حمزه لوئی را طی ضرب و شتم به شهادت رساندند. نیروهای مزبور که دارای یک اتومبیل ون و یک پژو 206 بودند، این پسر جوان را به همراه دو نفر دیگر از دوستانش در کنار پارک قیطریه بازداشت کرده و به داخل ون هدایت می کنند

این سه جوان خواستار ارائه کارت شناسایی از سوی بازداشت کنندگان که خود را پلیس معرفی کرده بودند می شوند، اما این درخواست آنها واکنش شدید بازداشت کنندگان را در پی داشته است

بازداشت کنندگان با بیان اینکه "این بچه ها چقدر پررو شده اند که از ما کارت شناسایی می خواهند" آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده تا جایی که ناگهان امیرمهدی بر اثر ضربات این افراد که مجهز به بیسیم و تجهیزات پلیس بوده اند، بیهوش می شود و متاسفانه پس از مدت زمانی کوتاه به شهادت می رسد