Saturday, October 3, 2009

توجیحات جلیلی در بارۀ عقب نشینی اتمی

توجیحات جلیلی در بارۀ عقب نشینی اتمی
+++
هیات اتمی ایران در ژنو زانو زد!
مذاکرات یک روزه اتمی در ژنو پایان یافت. مذاکراتی که در آن نمایندگان 1+5 و هیات نمایندگی جمهوری اسلامی حضور داشتند. این مذاکرات، برخلاف آن آتش تهیه ای که با ارسال بسته جهانی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم ساخته بودند، نه روی تغییر ساختار سازمان ملل، نه روی خلع سلاح جهانی و نه روی طرح اقتصادی پیشنهاد شده، بلکه مشخصا روی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شد. چیزی که هیات ایرانی حاضر در اجلاس با بسته پیشنهادی و آتش تهیه ای که به آن اشاره شد، قصد تن ندادن به آن را داشت. آنها که در بازی سیاسی بسیار ماهر تر از علی خامنه ای و کارشناسان حاضر دربیت رهبری و فرماندهان سپاه هستند، در آستانه این اجلاس و درست زمانی که احمدی نژاد درنیویورک بود، اطلاعات مربوط به سایت اتمی قم را فاش ساختند. برگی که با این افشاگری به زمین زده شد، تمام پیش بینی های حاکمیت جمهوری اسلامی را برهم زد و قطار مذاکرات 1+5 درست روی همان ریلی قرار گرفت که جمهوری اسلامی می خواست جلوی آن را بگیرد.

نتیجه ای که از این نشست و مذاکرات بدست آمد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار کوشیده است روی آن خاک بپاشد و این مذاکرات را یک پیروزی اتمی معرفی کند، این بود:

1- غنی سازی اورانیوم با در صد بالا- در ایران متوقف شده و در یک کشور ثالث و با هدف بهره گیری از آن برای فعالیت های داروئی آنچه که طرف ایرانی ادعا کرده- منتقل می شود.

(این توافق تقریبا، همان پیشنهادی است که نزدیک به 4 سال پیش روسیه توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور که به تهران اعزام شده بود ارائه کرد و بلندپروازی های رهبر مانع قبول آن شد.)

2- درهای سایت محرمانه قم که هفته گذشته خبر آن همراه با عکس های ماهواره ای انتشار یافت برای بازرسی به روی بازرسان سازمان انرژی اتمی گشوده می شود و برای این کار رئیس این آژانس که آخرین هفته های ریاست خود را می گذراند، همراه با یک هیات راهی ایران می شود.

3- دو هفته دیگر پیش مذاکراتی آغاز می شود که مقدمه مذاکرات اصلی است که متعاقب آن و تا پیش از پایان ماه اکتبر برگزار خواهد شد. مذاکراتی که در آن طرف ایرانی موظف به ارائه گزارشی دقیق تر از فعالیت اتمی ایران و ثابت کردن عدم سمت گیری نظامی این فعالیت هاست.

تنها، پس از طی این مراحل و اجرای این توافقات است که مذاکرات می تواند "تحریم های جدید" را از دستور کار خارج ساخته و مقدمات خارج ساختن پرونده اتمی ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل را فراهم سازد.